RSS
SmodBIP

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

I. Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2009 r.

II. Obóz integracyjny dla klas I23-25.09.2009 r. - Bęsia

III. Zebrania i spotkania z rodzicami:

- Spotkania wychowawców z rodzicami w I semestrze - 3.09.; 8.10.; 19.11.2009 r.

- Informacja o ocenach i zagrożeniach w I semestrze - 17.12.2009 r.

- Wywiadówka po I semestrze 21.01.2010 r.

- Spotkania wychowawców z rodzicami w II semestrze 11.03.; 22.04.2010 r.

- Informacja o ocenach i zagrożeniach 20.05.2010 r.

IV. Dzień otwarty dla kandydatów25.03.2010 r.

V. Przerwy świąteczne, ferie i dni wolne:

Boże Narodzenie 23.12. – 31.12.2009 r.

Wielkanoc 01.04. – 06.04.2010 r.

Ferie zimowe 01.02. – 14.02.2010 r.

Dni wolne 04.06.2010 r.

VI. Ślubowanie klas I14.10.2009 r.

VII. Podział na semestry

I semestr – 01.09.2009 r. – 17.01.2010 r.

II semestr – 18.01.2010 r. – 25.06.2010 r.

VIII. Egzaminy gimnazjalne

część humanistyczna – 27.04.2010 r. godz. 9.00 
część matematyczno-przyrodnicza – 28.04.2010 r. godz. 9.00 
część z języka obcego-nowożytnego - 29.04.2010 r. godz. 9.00

Rodzice uczniów kl. III !
Do 15 października 2009 r. należy składać podania dotyczące uwzględnienia orzeczeń PPP na egzamin gimnazjalny

IX. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

25 czerwca 2010 r.Opublikował: Andrzej Szymczak
Publikacja dnia: 25.02.2010
Podpisał: Andrzej Szymczak
Dokument z dnia: 25.02.2010
Dokument oglądany razy: 1576